PROJEKTY

 

 

jbhPosláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

___________________________________________________________________

 

ČTECÍ BABIČKA

Zapojili jsme se do projektu čtecí babičky a dědečkové. Babička nás navštěvuje v mš, po obědě dětem přečte pohádku a popřeje jim dobrou noc.

KHHKHK

___________________________________________________________________

 

ŠABLONY III.

šablony

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

 

Již třetím rokem (2018) jsme zapojeni do projektu SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.

Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Zaměřujeme se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                 

RECYKLOHRANÍ

 

Naše mateřská škola se zapojila do dlouhodobého školního recyklačního projektu. Tento projekt si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Děkujeme Vám za podporu při sběru použitých baterií, které odevzdáváte do sběrných krabic ve vestibulech jednotlivých pavilonů u tříd Kuřátek a Berušek.

Více o tomto programu se dozvíte na http://www.recyklohrani.cz/cs/