DISTANČNÍ VÝUKA

 

ČINNOSTI A AKTIVITY NA DOMA - pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.

Vypracované úkoly (výrobky, pracovní listy, omalovánky, nakreslený obrázek,..) dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na email skolka.pastelka@volny.cz. Budete informováni zpět o možnosti vyzvedávání si vytisknutých materiálů v MŠ.

 

Dokument ke stažení zde: Distanční vzdělávání KVĚTEN