Seznam všech dokumentů


Dokument
Návrh rozpočtu pro rok 2021

návrh-rozpočtu-pro-rok-2021.xlsx

Zobrazit

Dokument
Návrh střednědobého výhledu

návrh-střednědobého-výhledu.pdf

Zobrazit

Dokument
Školní řád

Školní-řád.doc

Zobrazit

Dokument
Konkretizované očekávané výstupy RVP

konkretizované-očekávané-výstupy-rvp.pdf

Zobrazit

Dokument
GDPR

gdpr.docx

Zobrazit

Dokument
Distanční výuka KVĚTEN

distanční-výuka-kvĚten.docx

Zobrazit

Dokument
Seznam alergenů

seznam-alergenů.docx

Zobrazit

Dokument
Kritéria přijímání dětí

kritéria-přijímání-dětí.docx

Zobrazit

Dokument
Prohlášení zákonných zástupců dítěte

prohlášení-zákonných-zástupců-dítěte.docx

Zobrazit

Dokument
Formulář žádost o přijetí do MŠ 2021

formulář-žádost-o-přijetí-do-mŠ-2021.pdf

Zobrazit

Dokument
Co má dítě umět při nástupu do školky

co-má-dítě-umět-při-nástupu-do-školky.docx

Zobrazit

Dokument
Vnitřní řád školní jídelny

vnitřní-řád-školní-jídelny.docx

Zobrazit

Dokument
Stravné a úplata 2021-2022

stravné-a-úplata-2021-2022.docx

Zobrazit

Dokument
Organizace školního roku 2021/2022

organizace-školního-roku-2021/2022.docx

Zobrazit

Dokument
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

seznam-přijatých-dětí-od-1.9.2021.pdf

Zobrazit